Održana Godišnja skupština KUD „Orahovica“- zbor nije aktivan

2018 04 04 KUD Orahovica006

Malobrojni članovi KUD „Orahovica“, održali su 4. travnja 2018. godine, Godišnju izvještajnu skupštinu pod predsjedanjem Antuna Petrušića, a izvješće o radu zbora i tamburaške sekcije u 2017. godini, može se sažeti u nekoliko rečenica.

Predsjednik Petrušić podsjetio je nazočne na poteškoće u radu zbora u kojem su sve stariji članovi, njih 11 i kojem kronično nedostaje mladih ljudi, koji bi i vodili rad KUD-a. Unatoč svim pokušajima, zbor nisu uspjeli omasoviti i prestao je s radom.

Voditelj zbora i tamburaške sekcije Viktor Čelant, kazao je kako je unazad više od deset godina sav posao rađen volonterski, na osobno zadovoljstvo, a kako je rekao, vjeruje i da su doprinijeli izgradnji kulture u gradu. Prošle godine u ljeto zbor je prestao radom, a tamburaši su još sudjelovali u manifestacijama u koje ih je pozivao Grad i Turistička zajednica. Kada su dogovorili novog voditelja zbora, više nije imao koga obučavati. Budući su zbog bolesti ostali i bez jednog člana tamburaške sekcije, rade na preustroju i otvoreni su za sudjelovanje u svim sadržajima koji će biti organizirani u gradu. Svi članovi KUD-a izrazili su žaljenje što je grad ostao bez zbora, a Čelant je istaknuo zavidan broj partitura, mikrofona, mikseta, zvučnika, koje je KUD stekao kroz godine rada i koje pažljivo čuvaju za neke buduće generacije.

U ime gradonačelnice Ana-Marije Petin, Skupštinu je pozdravio Milan Babac, izrazivši žaljenje što se KUD nalazi u problemima i što je prepoznatljiva institucija kulture u gradu, prestala aktivnim radom. Babac je ponudio svoju pomoć, budući je u JUO Grada Orahovice zadužen i za rad s udrugama, te na kraju članovima KUD „Orahovica“, u budućnosti  poželio  puno pjesme i zvuka tambure. (G.J.V.)

2018 04 04 KUD Orahovica006