Održan prvi sastanak Upravnog odbora ZŠU Grada Orahovice

2018 04 18 ZSUGO001

Pod predsjedanjem Igora Hozića, u srijedu 18. travnja. 2018. je održan prvi radni sastanak novoizabranog Upravnog i Nadzornog odbora Zajednice športskih udruga grada Orahovice.

Razloga nesazivanja Upravnog odbora, a nakon održane Izborne skupštine, rekao je Hozić, ležao je u činjenici da svi potrebni akti u Uredu državne uprave nisu bili zgotovljeni i napravljeni kako treba, pa je i sazivanje prve radne sjednice bilo nepotrebno. Nakon verifikacije potrebnih dokumenata, uvjeti za nesmetan rad Zajednice športskih udruga, napokon su stvoreni.
Na jučerašnjem zajedničkom sastanku Upravnog i Nadzornog odbora, donesena je Odluka o raspisivanju Javnog poziva udrugama za predlaganje projekata ili programa javnih potreba u sportu Grada Orahovice za 2018.godinu. Poziv će biti raspisan sutra u petak 20. travnja i trajat će do 20. svibnja, do kada su sve sportske udruge dužne popunjene obrasce dostaviti na adresu Zajednice.
Tijekom svibnja mjeseca bit će održana još jedna Skupština Zajednice, na kojoj će biti doneseni potrebni akti, poslovnik o radu Skupštine te novi Statut koji će biti usklađen sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu. Jednoglasnom aklamacijom za novog tajnika Zajednice, a na prijedlog UO, na Skupštini će biti izabran Slavko Hećimović.
Također, jučer su Izabrana i dva povjerenstva koja će se baviti izradom potrebnih pravilnika, akata i kriterija, a u povjerenstva su izabrani Igor Hozić, Milan Babac, Ljiljana Borić, Vladimir Macanić, Slavko Hečimović i Slađana Živković.
Predsjednik ZŠU Grada Orahovice Igor Hozić, upoznao je nazočne članove Upravnog odbora i s odrađenim aktivnostima Zajednice, napomenuvši kako će vrlo brzo biti izrađena WEB stranica, u lipnju mjesecu u Orahovici će sociolog Dražen Lalić predstaviti novu knjigu, Nogomet i politika, a Zajednica se javila i na dva raspisana natječaja Hrvatskog olimpijskog odbora. (www.radioorahovica.com)