JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2018. godini

Temeljem članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Orahovice (Službeni glasnik br. 1/13, 2/18),  članka 11.  Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Orahovice (Službeni glasnik br. 5/18) i članka 1.  Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Orahovica u 2018. (KLASA: 300-01/18-01/03; URBROJ: 2189/12-01/01-18-2 od 06. travnja 2018.), Gradonačelnica Grada Orahovice raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2018. godini

I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice, kojim se provode mjere s ciljem jačanja poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv). 

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

  1. Potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
  3. Potpore za nova zapošljavanja
  4. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352/1).

Sve dokumente za javni poziv pročitajte na poveznicama ispod:

PROGRAM POTICANJA PODUZETNISTVA.pdf

Javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-programa-poticanja-razvoja-poduzetništva-u-20181.pdf

OBRASCI:

Mjera 1

Obrazac-1-2018.docx

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2018.docx

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti.doc

Mjera 2

Obrazac 2-2018.docx

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2018.docx

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti.doc

Mjera 3

Obrazac 3-2018.docx

Obrazac 3a-2018.doc

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2018.docx

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti.doc

Mjera 4

Obrazac 4-2018.docx

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2018.docx

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti.doc