U nedjelju, 25. ožujka počinje ljetno računanje vremena

2018 03 23 MijenjanjeVremena001

 

Ljetno računanje vremena u 2018. godini u Hrvatskoj počinje 25. ožujka u 2 sata. Kod ljetnog računanja vremena, sat se pomiče unaprijed i to za jedan sat, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 računa kao 3. 

Ljetno računanje vremena uvelo se kako bi dani tijekom ljeta, iako to obuhvaća i dio proljeća i jeseni, duže trajali i koristili  više prirodne svjetlosti a trošili  manje energije. 

Ne zaboravite pomaknuti kazaljke jer u nedjelju, 25. ožujka spavamo jedan sat kraće, ali zbog toga dobivamo ‘duži’ dan.