Održana peta sjednica Gradskog vijeća grada Orahovica

2018 03 29 GradskoVijece001

Peta sjednica Gradskog vijeća Orahovice održana je 29. ožujka, pod predsjedanjem Radoje Medenice i u nazočnosti zamjenika gradonačelnice Dalibora Fofonjke, predsjednika Mjesnih odbora i zaposlenika JUO Grada, predstavnice Veterinarske stanice Slatina i pomoćnika načelnika PP Orahovica, kao izvjestitelja.

Gradski vijećnici su prihvatili izvješće o provođenju higijeničarske službe na području grada u 2017. godini i o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada Orahovica u 2017. godini.

Prihvatili su izvješća o radu Mjesnih odbora Centar, Rajčula, Merkur, Doljani, Tončekovac, Duzluk, Dolci, Stara Jošava, i Crkvari. Nisu prihvatili izvješće o radu u prošloj godini MO Nova Jošava, kao ni izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice u 2017. godini.

Vijećnici su prihvatili izvješće o radu gradonačelnice grada Orahovice, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine, donijeli su odluku o dodjeli Javnih priznanja Grada, prigodom obilježavanja Dana grada-blagdana Našašća sv. Križa 3. svibnja 2018. godine, odluku o naknadama članovima Gradskog vijeća grada Orahovice i članovima radnih tijela Gradskog vijeća grada Orahovice, odluku o kupnji nekretnine, obiteljske kuće u Orahovici.

Gradski vijećnici su prihvatili izvješća o izvršenju  i održavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice u 2017. godini, izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za grad Orahovicu u 2017. godini, izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Donijeli su odluku o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5 tona poduzeću Somer obrt.

Na sjednici su vijećnici prihvatili izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.srpnja do 31. prosinca 2017. godine, informaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna grada za 2017. godinu, donijeli su odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO grada Orahovice, godišnji plan davanja koncesije na području grada za 2018. godinu.

Gradski vijećnici su prihvatili prijedloge i donijeli odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta za razvoj grada: unutrašnje uređenje dijela poslovne zgrade u Orahovici, u ulici J. bana Jelačića 19.A i uređenje pješačke zone- Sjeverozapad Orahovica, ulica K. Zvonimira od kućnog broja 1.-13. Vijećnici su dali suglasnost za provedbu ulaganja u rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića „Palčić“, a odlukom su izvan snage stavili Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice i Detaljnog plana uređenja „Centar“ Orahovica.

Na kraju sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice, vijećnici su donijeli odluku o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izvođenja preventivne deratizacije na području grada za 2018. i 2019. godinu, izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Orahovice za 2017. godine i donijeli odluku o godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara za područje grada Orahovice za 2018. godinu. (G.J.V.)

{gallery}SlikeGodina2018/2018-03-29-GradskoVijece{/gallery}