LAG Papuk objavio 1. Natječaj za TO 2.1.1. sukladan TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

2018 03 26 LAG

LAG Papuk objavljuje dana 23. ožujka 2018. godine 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to se odnosi na grad Orahovicu i općine: Zdenci, Čačinci, Crnac i Mikleuš.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 06.04.2018. do 07.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.340.136,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a PAPUK te se ulaganje mora također izvršiti na tom području. 

Dodatno nositelj mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  b. obrt
  c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  d. zadruga.

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala 
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme 
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda 
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se pet radionica:

 1. Radionica će se održati u Čačincima (Općinska vijećnica, Trg kardinala Franje Kuharića 2), 26.ožujka 2018. godine od 20,00 sati
 2. Radionica će se održati u Crncu (Općinska vijećnica, Zrinska 2), 27.ožujka 2018. godine od 20,00 sati
 3. Radionica će se održati u Mikleušu (Općinska vijećnica, Nikole Šubića Zrinskog 93), 28.ožujka 2018. godine od 20,00 sati
 4. Radionica će se održati u Zdencima (Muzejsko-galerijski prostor, Ulica hrvatskih branitelja 2), 29.ožujka 2018. godine od 20,00 sati
 5. Radionica će se održati u Orahovici (Velika gradska vijećnica, Trg pl. Mihalovića 1), 04.travnja 2018. godine od 20,00 sati

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA