Javno savjetovanje o Godišnjem provedbenom planu Grada Orahovice za zastitu od pozara u 2018.

Člankom 13. stavkom 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) određeno je da „Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti donose Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice županije.“

Slijedom citirane zakonske odredbe Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na 3. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine, donijela je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije, br. 9/17).

Na temelju navedenog Plana Gradsko vijeće grada Orahovice obvezno je donijeti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Orahovice za 2018. godinu.

Predlaže se Gradskom vijeću da predloženi Plan razmotri i donese kako bi grad Orahovica ispunio svoju zakonsku obvezu.

Zainteresirani mogu svoje prijedloge slati do 26. ožujka 2018. na službeni e-mail Grada Orahovice: info@www.novo.orahovica.hr.hr

Dokument možete pročitati na poveznici ispod:

Godisnji provedbeni plan Grada Orahovice zastite od pozara 2018.pdf