Grad Orahovica osigurava stan i plaćene režije pedijatru koji dođe raditi u Orahovicu

2017 09 28 OtvorenjeFaksa037

Odlazak mladih školovanih ljudi iz Hrvatske a ponajprije liječnika, doveo je ruralne i manje gradske sredine kakva je i grad Orahovica,  pred, za njih, teško rješiv problem  zatvorenih i praznih ambulanti. Kako bi svojim sugrađanima osigurao adekvatnu zdravstvenu zaštitu, u ovom slučaju svojim najmlađim stanovnicima, Grad Orahovica poduzima sve raspoložive mjere.

Naime, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, raspisao je natječaj 23. veljače 2018. godine,  za popunu  12 radnih mjesta na području županije, među njima i doktora medicine, specijalista pedijatra, za rad u ambulanti u Orahovici. Kako bi skrenula pozornost  liječnika pedijatara koji nemaju radno mjesto, na raspisani natječaj,  gradska je vlast na čelu s gradonačelnicom Ana-Marijom Petin, uputila poziv putem tiskanih medija kojim pozivaju pedijatre da dođu raditi u Orahovicu i iskoriste prednosti života i rada u malom sveučilišnom gradu, s bogatom kulturnom i povijesnom baštinom i tradicijom u ljetnom turizmu:

„Da bi najmlađi  Orahovčani imali svakodnevnu adekvatnu zdravstvenu skrb, Grad Orahovica doktoru medicine, specijalisti pedijatru, u startu osigurava adekvatan stan i podmirenje svih režijskih troškova. Ovisno o drugim potrebama, (smještaja djece u jaslice ili dječji vrtić), čelnici Grada Orahovice poduzet će sve radnje iz svojih ovlasti da bi olakšali  život i rad novog doktora medicine, specijalista pedijatra u Orahovici.“

Grad Orahovica je u ovogodišnjem proračunu osigurao 110.000,00 kuna, za sufinanciranje rada hitne službe i dolazak liječnika specijalista u orahovačku ambulantu. (G.J.V.)