Raspisan je natječaj za Podmjeru 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje poljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

2018 02 02 Podmjera6

Agencija za plaćanje  raspisala je natječaj za operaciju 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Natječaj je za svaku pohvalu, jer do sada, iz ruralnog programa nije bilo moguće financirati pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti u sektoru prerade/ marketinga/ prodaje proizvoda, pružanja usluga, turizma ili tradicijskih i umjetničkih obrta. Ovaj natječaj ima za cilj  poticanje  pokretanja nove nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima u ruralnim područjima, proširenje objekata i obogaćivanje ponude, a time svakako i otvaranje novih radnih mjesta.

Novina i detalja je mnogo, a u nastavku pročitajte važne odrednice natječaja koje ne smijete previdjeti: 

Prihvatljivi korisnici za dodjelu potpore su poljoprivredna gospodarstva do 49 zaposlenih, ekonomske veličine od najmanje 1.000 eura, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnom naselju s najviše 5.000 stanovnika, sljedećih organizacijskih oblika:  Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, Obrt i – Trgovačko društvo (isključujući društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

Prihvatljivi sektori su:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (koji nisu dio Priloga I UFEU),

b) pružanje usluga u ruralnim područjima: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge,

c) turizam u ruralnom području

  • d) tradicijski i umjetnički obrti

Prihvatljive aktivnosti su:

građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, kupnja zemljišta/objekata, nabava strojeva i opreme, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i sl., aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima, promotivne aktivnosti vezane uz projekt, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljive samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima.

Visina potpore:  potpora iznosi fiksnih 375.575,00 kuna i isplaćuje se u dvije rate: 

a) prva rata 50% – nakon sklapanja Ugovora o financiranju i započetih aktivnosti

b) druga rata 50% – nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

Trajanje projekta: Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju (iznimno u opravdanim situacijama moguće produljenje za najviše 12  mjeseci).
Potpora korisniku u okviru ove podmjere može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020.

Rok za prijavu

Zahtjev za potporu moguće je podnijeti od 12. ožujka od 12 sati do 23. travnja 2018. godine do 12,00 sati.

Vlasnici poljoprivrednih gospodarstava orahovačkog područja,  koja su prihvatljiva za podnošenje prijave na ovaj natječaj, za dodatne informacije mogu se javiti u Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko- podravske županije VIDRA.