Program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2018.

Dezinfekcija Dezinsekcija Deratizacija

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Orahovicu:

Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:

Grad Orahovica – Program mjera dezinfekcije-dezinsekcije-deratizacije u 2018.pdf