Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

Temeljem članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), i članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), te članka 46, stavka 1, točka 18, Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13), gradonačelnica Ana-Marija, Petin dipl.oec. donosi

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ORAHOVICE  ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE:

Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine.pdf

Odluka o započinjanju postupka OSPUO Plana.pdf