Održano smotriranje postrojbe civilne zaštite

2018 02 27 CivilnaZastita001

 

Smotriranje postrojbe civilne zaštite grada Orahovice, održano 27.veljače 2018. godine, izvršili su gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin i načelnik stožera Civilne zaštite grada Dalibor Fofonjka, a stručni dio obuke održao je predstavnik TD In konzalting d.o.o. Ivan Nožina, koji vodi sve poslove o sustavu Civilne zaštite za grad Orahovicu.

Smotriranje je održano u svrhu provođenja postupka raspoređivanja, utvrđivanja dužnosti, usklađivanja podataka u sustavu civilne zaštite, te prevođenja u status pripadnika postrojbe civilne zaštite.

Pozdravljajući  zapovjednika postrojbe civilne zaštite Branimira Andelfingera, zamjenike Miodraga Babca  i Dragana Balaža, načelnika stožera Dalibora Fofonjku i pripadnike postrojbe Civilne zaštite grada Orahovice, gradonačelnica Ana-Marija Petin, istaknula je obvezu grada, koja proizlazi iz Zakona o sustavu civilne zaštite iz 2015. godine, da organizira poslove iz svog samoupravnog djelovanja koji  se odnose na planiranje, razvoj i učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

-„Sukladno procjeni rizika od velikih nesreća kao i planu djelovanja sustava civilne zaštite, pored postojećih operativnih snaga  sustava, vatrogasaca, crvenog križa, HGSS-a, pravnih osoba, udruga građana i povjerenika civilne zaštite, osnovana je u gradu i postrojba civilne zaštite opće namjene 2010. godine. U postrojbu su uključeni građani koji su prema evidenciji Ureda za obranu raspoređeni kao članovi civilne zaštite opće namjene. Postrojba je osnovana kako bi mogla reagirati u slučaju velikih nesreća kao što su poplave, potresi i požari“-istaknula je gradonačelnica Petin.

Potom je predstavnik TD In konzalting, Ivan Nožina, pripadnicima postrojbe civilne zaštite prezentirao  zakonsku regulativu koja definira operativne snage civilne zaštite, sustava zaštite i spašavanja na razini jedinica lokalne i područne samouprave, te konkretne zadaće operativnih snaga CZ na području gradova i općina.

Gradonačelnica Petin kazala je da Grad Orahovica vodi brigu o razvoju, financiranju, opremanju, osposobljavanju te uvježbavanju postrojbe civilne zaštite.  Grad je osigurao  zaštitnu radnu odoru i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, a i u narednim godinama Grad Orahovica  će sustavno i kontinuirano ulagati i raditi na daljnjem poboljšanju stanja opremljenosti svojih operativnih snaga. (G.J.V.)

2018 02 27 CivilnaZastita001