„Lokalni program za mlade grada Orahovice“- II faza Anketa

   2018 02 15 Anketa001

Grad Orahovica u partnerstvu  s udrugom P.A.U.K. provodi projekt „Lokalni program za mlade grada Orahovice“, kojeg sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  Projektom je planirana izrada lokalnog programa za mlade, koji ima za cilj doprinos zadovoljavanju potreba mladih, te podizanju kvalitete njihova života.  Vrijednost cijelog projekta je 72.981,96 kn, a Gradu Orahovici Ministarstvo je odobrilo 40.000 kuna.

U tijeku je II faza projekta, provođenje ankete, kojoj je cilj prikupljanje podataka o razini kvalitete života mladih u svim sferama lokalne zajednice i dobivanje saznanja koliko su njome zadovoljni. Rezultati ankete kao i predstojeće javne rasprave, omogućit će poduzimanje radnji za poboljšanje kvalitete života mladih u gradu Orahovici. 

Anketa je namijenjena ciljnoj skupini, mladima do navršenih 30 godina života. 

Svoj doprinos u izradi programa za mlade našega grada, možete dati putem poveznice:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_sOwJ0WfV7A1mo1Td4rqR8HakQ4C1FeZrG6faKVEChksSbg/viewform?c=0&w=1