JAVNI POZIV za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja Grada Orahovice za 2018. godinu

Na temelju članka 16. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada Grada Orahovice („Službeni glasnik Grada Orahovice br. 2/98, 4/6 i 2/213) i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice, br. 5/09, 1/13. i 1/13 pročišćeni tekst), Odbor za priznanja Gradskog vijeća Grada Orahovice na sjednici održanoj 15. veljače 2018. godine, objavljuje

J  A V N  I     P O Z I V

za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja Grada Orahovice za 2018. godinu

I

Temeljem članka 15. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/98, 4/06. i 2/213), prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu dati fizičke ili pravne osobe s područja  grada Orahovice, i to:

 • gradonačelnica,
 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • trgovačko društvo i druge pravne osobe,
 • tijela mjesne samouprave,
 • udruge građana,
 • vjerske zajednice, humanitarne organizacije.

II

Pozivaju se osobe iz točke I. ovog Zaključka da svoje pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu javnih priznanja podnesu Odboru za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice do 15. ožujka 2018. godine, na adresu: „Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica“.

                Javna priznanja su:

1. PLAKETA – zlatna i srebrna plaketa

Zlatna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje pet godina za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značenja za razvitak, ugled i promidžbu grada Orahovice.

Godišnje se dodjeljuje 1 zlatna plaketa.

Srebrna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje tri godine za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značenja za razvitak, ugled i promidžbu grada Orahovice.

Godišnje se dodjeljuje 1 srebrna plaketa.

2. ZAHVALNICA – dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama i međunarodnim udrugama za osobite zasluge u društvenim i javnim djelatnostima od posebnog interesa za grad, posebice za provedene pojedinačne akcije u oblastima:

 • zdravstva i socijalne skrbi,
 • kulture,
 • sporta (udruge i pojedinci),
 • mjesnih odbora, udruga (pojedinci iz mjesnih odbora i udruga),
 • zaštite kulturne i prirodne baštine,
 • humanitarnih akcija i ostalog društvenog rada na volonterskoj osnovi.

Godišnje se dodjeljuje najviše 6 zahvalnica.

Za svaku navedenu oblast može se dodijeliti samo 1 zahvalnica godišnje.

IV

Ovaj Javni poziv objavit će se na Oglasnoj ploči grada Orahovice, na RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica i WEB stranici grada Orahovice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE

ODBOR ZA PRIZNANJA

Predsjednica:

Lana Jurkin, mag.oec.

Dokument Javnog poziva možete pročitati na poveznici ispod:

GradOrahovica-JavniPozivZaDostavuPrijedlogaDodjelePocasti-JavnihPriznanja2018.pdf