Javni poziv Ministarstva turizma za male gospodarstvenike, obrte, zadruge i OPG-e

2018 02 19 Javni poziv Ministarstva turizma

Kako saznajemo Ministarstvo turizma RH objavilo je 19. siječnja 2018. na svojim web stranicama (http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414) Javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva na koji se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Javni poziv je otvoren do 20. ožujka 2018. godine.

  • JAVNI POZIV /.pdf
  • PROGRAM /.pdf
  • Upute za prijavitelje /.pdf
  • Upute za ispunjavanje prijave /.pdf
  • Obrazac prijave KTG/18 /.pdf
  • Obrazac opisa projekta /.docx
  • Obrazac proračuna /.xlsx
  • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
  • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
  • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)

a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)

a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)

a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo – OPG)

b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)

c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)

d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“)

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Zadnji dan za slanje upita je 20. ožujka 2018. godine.

(http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414)