Gradu Orahovici odobrena sredstva iz Fonda za sufinanciranje EU projekata za provedbu Hu-Cro Wine Stories II

2018 02 28 Projekt002

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, odobrilo je Gradu Orahovici sufinanciranje provedbe prekograničnog projekta iz programa Interreg V-A Mađarska – Hrvatska: HU-CRO Wine Stories II, točnije, dodjelu bespovratnih sredstava u visini 373.951,76 kn, kojima će se pokriti čak 70% vlastitog učešća na projektu iz gradskog Proračuna.

Prijava projekta na natječaj u Ministarstvo, poslana je u studenom prošle godine, odmah nakon potpisivanja ugovora između Grada Orahovice i ugovornog tijela u Budapestu za projekt HU-CRO Wine Stories II, a ovih dana u Grad je dostavljena Odluka o sufinanciranju provedbe navedenog projekta iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2017. godini.

Princip „povlačenja“ sredstava je nadoknada nakon odobrenih troškova za aktivnosti iz HU-CRO Wine Stories II, temeljem izvješća Grada kao glavnog korisnika, a od ove godine moguće je zatražiti i 50% predujma dodijeljenog iznosa.  Uz sufinanciranje EU u visini 85% prihvatljivih troškova prekograničnog projekta, sada odobreno i nacionalno financiranje  čak 70% vlastitog učešća na istom,  velika je financijska olakšica za Grad,  jer po završetku projekta, udio proračunskih sredstava biti će minimalan. Gradonačelnica Ana-Marija Petin, dipl.oec.,  potpisati će ispred Grada Orahovice ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. (I.S.)