Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Orahovica za 2018. godinu

Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/17) i članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13), Gradonačelnica grada Orahovice, donosi

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode

udruge na području Grada Orahovica za 2018.godinu

Članak 1.

Ovim Planom se definiraju javni pozivi i natječaji za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Orahovice koje će raspisivati Grad Orahovica tijekom 2018.godine, programsko područje, planirano vrijeme objave natječaja, ukupan iznos raspoloživih sredstava, raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivani broj programa i projekta koji će se ugovoriti za financiranje.

Članak 2.

Plan raspisivanja javnih poziva i natječaja izrađen je u posebnoj tablici (Prilog1), koja je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Plan raspisivanja natječaja okvirnog je karaktera i promjenjiv, te Grad Orahovica ima pravo raspisivanja dodatnih natječaja, odnosno promijene postojećih, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

Članak 4.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web – stranici Grada Orahovice.

Gradonačelnica:

Ana – Marija Petin, dipl.oec.

Dokument Godišnjeg plana možete pročitati na poveznici ispod:

Godisnji plan raspisivanja javnih natjecaja za financiranje projekata/programa udruga.pdf