Uređenje kanala i makadamske ceste

2018 01 05 Kanal Brda006

Prema planu i programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture završena je sanacija kanala za oborinske vode u ulici Vijenac Zrinskih i Frankopana u Orahovici za koji su sredstva osigurana u Proračunu Grada. Kanal je saniran tako da se rovokopačem očistila cijela duljina kanala od starog podruma pa do kraja ulice prema vinskoj cesti.

Čišćenje kanala je jedan od prioriteta u održavanju grada  jer zbog položaja Orahovice skoro svake veće oborine naprave štetu ako kanali nisu prohodni.

Izvršili su se radovi proširivanja okretišta za stroj za čišćenje snijega i sanirala makadamska cesta u ulici Brda u Duzluku. Spomenuta cesta je bila uništena oborinskim vodama koje se slijevaju niz brdo i odnose nasuti materijal te su se na mnogim dijelovima stvarale bare i blatne kaljuže i bilo je teško prolaziti vozilima.

Okretište za čistač snijega je napravljeno na kraju ulice gdje se bagerom očistio i proširio dio ceste.

Cesta je nasipana tamponskom mješavinom i povaljana te sada ne bi trebalo biti problema sa nakupljanjem vode i blata.

{gallery}SlikeGodina2018/2018-01-05-Kanal-Brda{/gallery}