Proračun Grada Orahovice za 2018. godinu

Novi saziv Gradskog vijeća Grada Orahovice, na trećoj održanoj sjednici kojom je predsjedao Radoje Medenica, većinom  glasova donio  je najznačajniji dokument Grada, Proračun za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.  godinu.

Proračun za 2018. godinu, po riječima predlagateljice, gradonačelnice Ana-Marije Petin, razvojan je, socijalan i realan i iznosi 33.048.082,00 kn. Taj iznos proračuna planiran je za ostvarenje  u ovoj godini i to iz poreznih prihoda 10.155.000,00 kn, iz različitih potpora i od kandidiranih projekata iz EU Fondova u proračunu bi trebalo ostvariti 13 milijuna 873.889,00 kn, a 1.288.100,00 kn od imovine, što ukupno čini 28.257.369,00 kn. Od prodaje nefinancijske imovine i iz drugih izvora, plan je ostvariti 4.790.000,00 kn.

U ovogodišnjem proračunu  je za razvoj gospodarstva planirano utrošiti pola milijuna kuna, što je predlagateljica  proračuna, gradonačelnica Ana-Marija Petin, posebno naglasila i  kazala da ta stavka, subvencija poduzećima i obrtima,  u prošlogodišnjem proračunu nije niti postojala. U cilju razvoja gospodarstva, proračunom je planiran iznos od 10.480.657,00 kn za izgradnju komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni. U 2018. godini proračunom su planirana sredstva za rad mjesnih odbora, udruga građana, za djelomično ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda, te sredstva kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, u ukupnom iznosu 5.649.412,00 kn. Za usluge i materijal za funkcioniranje Gradske uprave i za komunalne usluge-održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, odvodnih kanala, javne rasvjete, tekuće i investicijsko održavanje stanova i objekata u vlasništvu grada, proračunom je planirano 5.811.477,00 kn.

U ovoj godini, Grad planira  nastavak uređenja ulice kralja Zvonimira u centru grada, staze u ulici Branka Jaklića, izgradnju i uređenje ceste  do crkve sv. Lovre. Jedan od kapitalnih projekata  planiran u ovoj godini je i sanacija komunalne deponije TUK, te sufinanciranje rekonstrukcije vodovoda V faza.

Gradska vlast će, prema planu, u ovoj godini za predškolski odgoj i obrazovanje osigurati 1.883.880,00 kn, za javne potrebe u kulturi i informiranje 620.000,00 kn, za sport i rekreaciju 550.000,00 kn, 552.782,00 kn namijenjeno je za program socijalne skrbi, za vatrogastvo i civilnu zaštitu u proračunu je planiran iznos od 604.500,00 kn.

Svakako treba istaknuti program poticanja razvoja turizma i rekreacije za koji su planirana sredstva u iznosu 7.092.162,00 kn, od kojih je najviše sredstava namijenjeno za kapitalni projekt Vinske priče II, 6.285.834,00 kn.  U cilju razvoja turizma je i planirano postavljanje stanica za iznajmljivanje e-bicikala i nabava bicikala, a za taj kapitalni projekt planiran je iznos od 185.956,00 kn.

Proračun  za 2018. godinu i projekcije za naredne dvije godine rađeni su temeljem  zakona, orijentirani na povlačenje sredstava iz EU fondova  i s ciljem poboljšanja kvalitete življenja i ravnomjernijeg razvoja grada i prigradskih naselja. Potvrđuju to i planirana  proračunska sredstva namijenjena izgradnji i razvoju komunalne infrastrukture, poticajnim mjerama za gospodarstvo, za ulaganja u poduzetničku zonu, društvenu brigu o djeci i mladima. Veća su ulaganja u školstvo kroz stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, nabavu higijenskih potrepština za škole, kao i ulaganja u zdravstvo kroz osiguranje sredstava za  Hitnu medicinsku pomoć i za rad liječnika specijalista u Orahovici.

Prije donošenja  Proračuna za 2018. godinu, Vijećnici su usvojili  rebalans Proračuna za prošlu godinu, koji je bio planiran s 25.512.260,00 kn, a u odnosu na plan smanjen  je za  1.452.491,00 kn ili 5,69% i sada iznosi 24.059.769,00 kn.  Razlog  smanjenju  prihoda  i  rashoda  u Proračunu za 2017.godinu,  pročelnica JUO Grada, Marija Šafer  pojasnila je vijećnicima,  izmjenom  u realizaciji određenih programa bivše vlasti koja je i donosila proračun za 2017. Godinu.  (G.J.V.)