Plave kante za odvojeno prikupljanje papira

2018 01 18 PlaveKante001

Početkom mjeseca studenog 2017. godine na snagu je stupila Uredba Vlade RH koja gradovima i općinama daje tri mjeseca za pokretanje održivog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Grad Orahovica je u fazi izrade novog Strateškog dokumenta za razdoblje od 2017.-2022. godine, a poštujući rokove, u tijeku je postupka Prethodne ocjene o utjecaju plana na okoliš. Važno je znati da je do usvajanja novog Plana gospodarenja otpadom, na snazi  postojeći plan.

Prvi dan mjeseca veljače ove godine je, „Dan D“ za početak prikupljanja odvojivog otpada, a tada će i u našem gradu biti uspostavljen sustav primarne selekcije otpada, za odvojeno prikupljanje starog papira. I do sada su građani na postavljenim „zelenim otocima“, na nekoliko mjesta u gradu, imali mogućnost  odvojenog odlaganja  papira, plastike i stakla, ali, od idućeg mjeseca odvajanje papira postaje obveza.

  • Grad Orahovica je među manjim brojem gradova koji do sada nije prikupljao odvojeni otpad, osim na „zelenim otocima“, a kako je zakonska regulativa poznata, nova Uprava poduzeća pokrenula je sve potrebne aktivnosti kako bi se izbjeglo plaćanje kazni- rekao je Zdravko Dijaković, tehnički direktor poduzeća Papuk d.o.o.

Početkom ovoga tjedna krenula je podjela spremnika- plavih kanti za papir, za 1.382 korisnika u gradu, a po završetku toga posla, plave kante će dobiti i stanovnici prigradskih naselja. Za stanare u stambenim zgradama u tijeku je nabava kompostišta, koji će biti postavljeni  uz plave kontejnere za papir, a bit će povećan i broj „zelenih otoka“.

Početkom mjeseca veljače, djelatnici  Papuka počinju ugradnju  čipova u postojeće kante za kućni otpad, kako bi stvorili uvjete za naplatu odvoza smeća po stvarnim količinama. Tehnički direktor, Dijaković ističe, da  troškove uvođenja nove usluge neće plaćati građani, budući dio troškova sufinancira Grad Orahovica, a sve u cilju pomoći građanima. Također, fiksni dio usluge odvoza otpada neće se mijenjati, a varijabilni dio cijene usluge, ovisit će o količini kućnog smeća svakog kućanstva.

O svim aktivnostima i novinama koje donosi usluga odvojenog prikupljanja korisnog otpada (papira), Papuk d.o.o. građane informira u letku kojega dostavlja zajedno s plavim kantama. (G.J.V.)

{gallery}SlikeGodina2018/2018-01-18-PlaveKante{/gallery}