Javno savjetovanje- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Orahovice

Unazad nekoliko mjeseci aktualna je priča kako u  poduzećima koja su zadužena za zbrinjavanje otpada, tako i među građanima, korisnicima usluga, o odvojivom prikupljanju otpada.

I naša sredina se ne razlikuje  od drugih, jer se svi pripremamo na obvezu odvajanja, na orahovačkom području, za sada samo papira, koja proizlazi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Prošle godine, 1. studenog, stupila je na snagu Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, a Zakonom je propisano da su gradovi i općine, točnije njihova predstavnička tijela, tri mjeseca od stupanja na snagu Uredbe, dužna donijeti Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.  Rok za donošenje Odluke je 1. veljače 2018. godine, do kada će Gradsko vijeće grada Orahovice, odluku i donijeti.

Zainteresirani mogu svoje prijedloge slati do 24. siječnja 2018. na službeni e-mail Grada Orahovice: info@www.novo.orahovica.hr.hr

Odluku možete pročitati na poveznici ispod:

Prijedlog_odluke_komunalni_otpad2017_WEB.pdf