Javni natječaj za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2017/2018. godinu

Na temelju članka 6. i 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija Grada Orahovice, KLASA: 604-02/17-01/03 URBROJ: 2189/12-01/02-17-1 od 20. prosinca 2017.godine, Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija grada Orahovice, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2017/2018.godinu

I

            Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu 9 stipendija Grada Orahovice učenicima i studentima za školsku/akademsku  2017/2018.godinu.

Od ukupnog broja stipendija iz stavka I. ove točke:

1.

2 stipendije se dodjeljuje učenicima, i to:

  • 1 stipendija za prvu godinu srednje škole
  • 1 stipendija za drugu i više godine srednje škole

2.

4 stipendije se dodjeljuje studentima, i to:

  • 2 stipendija studentima za prvu godinu sveučilišnog ili stručnog studija 1 i 2 razine,
  • 2 stipendije studentima za drugu i više godine sveučilišnog ili stručnog studija 1 i 2 razine

3.

  • 1 stipendija za darovite učenike i 2 stipendije za darovite studente

 

Cijeli dokument pročitakte na poveznici ispod:

Natjecaj za dodjelu ucenickih i studenskih stipendija za skolsku-akademsku godinu 2017-2018.pdf

Odluka o dodjeli ucenickih – studenskih stipendija 2017-2018.pdf

Zakljucak o utvrdjivanju visine i broja ucenickih i studenskih stipendija 2017-2018.pdf

Izjava o broju clanova zajednickog domacinstva.doc

Zakljucak o utvrdjivanju deficitarnih zanimanja za skolsku godinu 2017-2018.pdf