Odluka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice

Utvrđuje se konačni prijedlog II. i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice (Službeni glasnik br. 4/07, 8/10), na temelju prihvaćenog Izvješća o ponovnoj (3) javnoj raspravi i Nacrta konačnog Plana  iz prosinca 2017., izrađenog od strane trgovačkog društva VTC-Projekt d.o.o. sa sjedištem u Virovitici.

Cijeli dokument pogledajte na poveznici ispod:

2017-12-12-Odluka o utvrdjivanju II. izmj. i dop. PPUGO.pdf