Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava u Orahovici

Članovi Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Putokaz“ Orahovica u suradnji sa  SŠ „Stjepan Ivšić“ Orahovica i Gradom Orahovica, ovoga tjedna obilježili su Međunarodni dan ljudskih prava i  treći rođendan Udruge, s nekoliko različitih sadržaja u kojima su bile zastupljene dvije teme:  zlouporaba društvenih mreža i odgoj za kritičko razmišljanje, te  uključivanje djece s teškoćama u razvoju, posebice iz spektra autizma u rani i predškolski odgoj,  zbog čega je obilježavanje i krenulo upravo iz dječjeg vrtića „Palčić“ .

U SŠ“ Stjepan Ivšić“ Orahovica, učenici su kroz radionice, debate i predavanja koje su vodile profesorice  Snježana Konopek i Ana Matezić –Sudarić,  tijekom cijelog tjedna, govorili o zlouporabi društvenih mreža i načinima kako se zaštititi od neželjenih posljedica.

Središnji dio obilježavanja  održan je u hotelu „Ružica“, u kojem je profesorica Snježana Konopek, upoznala  sudionike  o stavovima  mladih o  korištenju društvenih mreža te  primjerima  njihovog pozitivnog i negativnog utjecaja.  Mateja  Vizek iz virovitičke  Udruge „Prvi znak“,  predavanje je održala  na temu „Podrška za uspješno uključivanje djece s teškoćama iz spektra autizma u rani i predškolski odgoj i obrazovanje“, a za kraj,  Denis Cukor iz Slatine ispričao je  svoju životnu priču o tome kako je autizam u Slatini „postao vidljiv“.

Također, prilika je dana i  udrugama  za zaštitu ljudskih prava s područja Grada Orahovice da predstave svoj rad i stečena  iskustva, a bile su to  Udruga Jaglac, Udruga za osobe s invaliditetom Orahovica, Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu „Prvi znak“ Virovitica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a VPŽ, te inicijativa grupe građana za pomoć ljudima u potrebi  „Dobro se dobrim vraća“.

Predsjednica Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Putokaz“, Suzana Đebro Maričić, govorila je o trogodišnjem radu udruge i izuzetno dobroj suradnji s nekoliko udruga u realizaciji projekata, a posebnu zahvalu uputila je dr. Marijani Vidaković Peček, za nesebičan rad i potporu koju pruža udruzi. Iskazala je predsjednica Đebro-Maričić, zadovoljstvo zajedničkim radom i nizom provedenih predavanja koji su za cilj imali edukaciju, jer, vjeruje da se upravo edukacijom može stvoriti drugačiji i pravedniji svijet, svijet koji će počivati na poštivanju prava i sloboda svakog čovjeka.

U  sadržajima  obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava sudjelovao je i zamjenik orahovačke gradonačelnice, Dalibor Fofonjka, koji je i prije stupanja na tu funkciju, podržavao rad udruge, a rekao je, tako će činiti  i u buduće. – „Vrata Grada otvorena su udruzi jer se bavi pitanjem  prava čovjeka, pitanjem o kojem trebamo brinuti svih 365 dana u godini, a ne samo kada obilježavamo taj dan“,- rekao je Fofonjka i dodao da potporu u radu od strane  Grada imaju sve udruge. (G.J.V.)

{gallery}SlikeGodina2017/2017-12-14-MedjunarodniDanLjudskihPrava{/gallery}