Javno savjetovanje – Analiza sustava civilne zaštite i Godišnji plan razvoja 2018.-2020.

Grad Orahovica otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Analize stanja sustava civilne zastite grada Orahovice za 2017. i Prijedloga Godisnjeg plana razvoja civilne zastite za razdoblje 2018. – 2020.

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zastite grada Orahovice za 2017+Zakljucak.pdf

Prijedlog Godisnjeg plana razvoja civilne zastite za razdoblje 2018. – 2020. +Zakljucak.pdf

Obrazloženje uz Analizu i Godisnji plan – Civilna zastita 2017.pdf

Zainteresirani mogu svoje prijedloge slati na službeni e-mail Grada Orahovice: info@www.novo.orahovica.hr.hr