Izvješće o trećoj (3.) ponovnoj javnoj raspravi II. izmjena i dopuna PPUG Orahovica

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, kao nositelj izrade i VTC projekt d.o.o. Virovitica, kao stručni izrađivač plana, sukladno čl. 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13., 65/17 u daljnjem tekstu: Zakon) pripremili su 

Izvješće o trećoj (3.) ponovnoj javnoj raspravi

II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA

Cijeli dokument možete pogledati na poveznici ispod:

2017-12-04-Izvjesce 3_II-PPUGOR_041217.pdf