Natječaj o davanju u zakup drvenih kućica i štandova za vrijeme ADVENT-a u Orahovici

N A T J E Č A J o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup 8 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 7 javnih površina s pripadajućim štandovima na Središnjem gradskom trgu u Orahovici.

cijeli natječaj u .pdf formatu možete pogledati ovdje.