Zeleni otoci u i reciklažno dvorište u gradu Orahovici

2018 10 26 ZeleniOtoci Skola001

Mjesta u gradu Orahovici i prigradskim naseljima gdje građani mogu odvajati otpad.

Orahovica, Kod Osnovne i Srednje škole (MO Centar)

   2018 10 26 ZeleniOtoci Skola002

Duzluk, Ispred doma

2018 10 26 ZeleniOtoci Duzluk001   2018 10 26 ZeleniOtoci Duzluk002

Orahovica, Park na Rajčuli (MO Rajčula)

2018 10 26 ZeleniOtoci Rajcula001   2018 10 26 ZeleniOtoci Rajcula002

Donja Pištana, Ispred Doma

2018 10 26 ZeleniOtoci DonjaPistana001   2018 10 26 ZeleniOtoci DonjaPistana002

Orahovica, Ulica P. Preradovića (MO Tončekovac)

2018 10 26 ZeleniOtoci Preradoviceva001   2018 10 26 ZeleniOtoci Preradoviceva002

2018 10 26 ZeleniOtoci Preradoviceva003

Orahovica, Trg Sv. Florijana – Vatrogasni Dom (MO Merkur)

2018 10 26 ZeleniOtoci Vatrogasni001   2018 10 26 ZeleniOtoci Vatrogasni002

Nova Jošava, Kod Doma

 2018 10 26 ZeleniOtoci NovaJosava002   2018 10 26 ZeleniOtoci NovaJosava003

Crkvari-Šumeđe, Kod Doma

2018 10 26 ZeleniOtoci Crkvari001   2018 10 26 ZeleniOtoci Crkvari002 

2018 10 26 ZeleniOtoci Crkvari003

Stara Jošava, Kod Doma

2018 10 26 ZeleniOtoci StaraJosava001   2018 10 26 ZeleniOtoci StaraJosava002

Dolci, Kod Doma

2018 10 26 ZeleniOtoci Dolci001   2018 10 26 ZeleniOtoci Dolci002

Orahovica, Trg Damira Hornunga (MO Doljani)

2018 10 26 ZeleniOtoci Doljani001   2018 10 26 ZeleniOtoci Doljani002

2018 10 26 ZeleniOtoci Doljani003   2018 10 26 ZeleniOtoci Doljani004

Reciklažno dvorište grada Orahovice – Lokacija „TUK“

2018 10 26 ZeleniOtoci ReciklaznoDvoriste