Održana prezentacija 3D printera

2017 10 30 Prezentacija3DPrinter003

U ponedjeljak 30. listopada 2017. u maloj gradskoj vijećnici  Grada Orahovice, održana je prezentacija 3D printera  koju je vodio Neven Poljak, stručnjak u tom području.

Poljak je u uvodnoj  kratkoj prezentaciji  objasnio da je 3D ispis način brze izrade prototipa kojim se uređajima zasnovanima na patentiranoj 3D tehnologiji „ispisuju”, tj. direktno iz 3D CAD programa izrađuju fizički predmeti u prostoru. Svi takvi printeri rade više-manje na isti način: rastaljuju žicu (tzv. filament) od materijala koji se zovu PLA (polilaktid, bio-razgradiv) i ABS (od kojeg se npr. rade LEGO-kocke), te s tim rastaljenim medijem crtaju po podlozi. Potom se podloga pomakne za djeličak milimetra prema dolje, a glava printera na već postojeći nacrta novi sloj. Koristeći se ovim mogućnostima 3D-printera znatno se skraćuje vrijeme izrade i povećava razina kvaliteta modela i prototipa.

Područja primjene 3D-printera su: arhitektura, dizajn, informatika, edukacija, strojarstvo, metalurgija, medicina, bio-modeliranje, geo-info sistemi, molekularna kemija, izrada igračaka za djecu i dr.

Poljak je gradonačelnici Ana-Mariji Petin ponudio daljnju suradnju,  koja je moguća  organiziranjem prezentacija u dječjem vrtiću i školama, gdje bi djeci i učenicima prezentirao mogućnost da svoju ideju pretvore u proizvod kojega će printer isprintati u 3D tehnologiji. Time bi, smatra Poljak, potaknuli interes djece za ovaj vid tehnologije.

Nakon prezentacije Poljak je pokazao način rada 3D printera te pripreme u softveru za izradu 3D modela. 

{gallery}SlikeGodina2017/2017-10-30-3DPrinter{/gallery}