Natječaj za poduzetnike – Sufinanciranje energetske obnove industrijskih zgrada

2017 10 26 Obavijest za poduzetnike000

Rok prijave: 17.01.2018.

Poštovani sugrađani, poduzetnici na području grada Orahovice, obavještavamo Vas da je 10. listopada ove godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava su  mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije  (sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s NKD klasifikacijom osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda).

2. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI/TROŠKOVI

Prihvatljiva ulaganja za koja se mogu tražiti sredstva su:

priprema projektne i tehničke dokumentacije (izrada prijavnih obrazaca, glavni projekt sa svim mapama i proračunima ušteda, dokumentacija za nabavu roba i usluga, provedba energetskog pregleda poduzeća)

– energetska učinkovitost i OIE (učinkoviti elektromotorni pogoni, učinkovito korištenje toplinske energije u pogonima, uvođenje učinkovitog rashladnog sustava u proizvodnom procesu, rekonstrukcija sustava za smanjenje potrošnje energije, revitalizacija električnih instalacija, pametna brojila, postavljanje OIE – kogeneracije, trigeneracije, sunce, vjetar, biogorivo, geotermalna energija,

energetska obnova zgrada (ovojnica zgrade, novi sustav grijanja, potrošnja vode sustavom OIE, zamjena postojećih sustava učinkovitijim – hlađenje i prozračivanje, zamjena unutarnje rasvjete, sustav automatizacije i upravljanja, sustav daljinskog očitanja potrošnje energenata, proizvodnja električne energije – ugradnja fotonaponskih modula

– upravljanje projektom, promidžba i vidljivost

3. VISINA POTPORE I UDIO SUFINANCIRANJA

Iznos potpore po jednom projektu/prijavitelju je od min min. 350.000,00 HRK do max 20.000.000,00 HRK.  Udio sufinanciranja po projektu ovisi o veličini poduzeća i vrsti aktivnosti navedenih u prethodnoj točci,  od min 45% do max 85% prihvatljivih troškova

4. INFORMATIVNE RADIONICE ZA PRIJAVITELJE

Ministarstvo organizira besplatnu radionicu za sve zainteresirane prijavitelje koja će se održati u Osijeku  6.11.2017. s početkom u 12:00 sati u Županijskoj komori Osijek, Europske avenije 13, a prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati  najkasnije do 02.11.2017 do 16:00 sati elektroničkom poštom na adresu: ivana.horvat@mzoe.hr 

5. TEKST NATJEČAJA I OBRASCI ZA PRIJAVU

Sve informacije, dokumentaciju, upute za prijavitelje i obrasce koje treba koristiti u prijavi projektnog prijedloga, može se preuzeti na web stranici Strukturni fondovi HR na slijedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451.

Tekst natječaja i upute za prijavitelje možete preuzeti i izravno ovdje:

2017-10-26-Obavijest za poduzetnike.pdf

2017-10-26-Obavijest za poduzetnike – Upute za prijavitelje.pdf 

 

Orahovica, 25.10.2017.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA ORAHOVICE