Grad prijavio novi projekt za mlade na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

2017 10 05 NacionalnaZaklada001

Grad  Orahovica je prošlog mjeseca  na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, prijavio projekt izobrazbe  u partnerstvu s udrugom P.A.U.K., namijenjen mladima u gradu Orahovici, Osposobi se-zaposli se. 

Ciljana skupina projekta su mladi ljudi bez adekvatnih znanja i vještina, a njime se predviđa unaprjeđenje vještina i kompetencija mladih, kako bi lakše ostvarili svoje ciljeve na tržištu rada. Projektom će im biti ponuđen izbor  učenja stranih jezika te razvijanje vještina koje doprinose zapošljavanju. Na taj način  će biti osposobljeni za poduzetništvo bez jezične barijere, čime će im biti omogućeno sudjelovanje i plasman vlastitih proizvoda i usluga na jedinstvenom EU tržištu.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 173.414,60 kuna, a predviđeni iznos bespovratnih sredstava je u 100% iznosu. (G.J.)