Zaželi – Program zapošljavanja žena

ProgramZazeli002

Programom je predviđeno zapošljavanje nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem u periodu do 24 mjeseca s naglaskom na starije od 50 godina (ukoliko ih nema dovoljno mogu biti i mlađe od 50 g.), žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Žene koje će biti zaposlene kroz projekt će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima socijalno ugroženim osobama, osobama u starijoj životnoj dobi i drugim osobama koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi.

Aktivnosti žena zaposlenih kroz projekt odnose se na, primjerice, pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Edukacija će biti besplatna za žene zaposlene kroz program, sa plaćenim putnim troškovima, a istu će provoditi Pučko otvoreno učilište Slatina.

U ovoj fazi prijave projekta potrebno je u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb, Crvenim križem, te Mjesnim odborima sa područja grada Orahovice sačiniti popis krajnjih korisnika kojima će biti pružena pomoć.

Sve informacije vezane uz Projekat“Zaželi“ i kako postati korisnik ili zaposlenica možete dobiti u Gradskoj upravi ili na broj telefona 033/673-094.