Počeli radovi na uređenju kanala za oborinske vode u ulici M. Gupca

NO str6 23 2017 09 15 KanalMatijeGupca001

Prema planu i programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u ulici Matije Gupca u Orahovici, pristupit će se  sanaciji kanala za oborinske vode, za koju su sredstva osigurana u Proračunu Grada. U prvoj fazi sanacije pristupit će se čišćenju, profiliranju i obzidavanju kanala. Za drugu fazu koja obuhvaća radove izgradnje rasteretnog kanala, potrebno je ishoditi dozvole, te će se izvesti naknadno.  Nakon završetka prve faze bit će povećana protočnost postojećeg kanala, a nakon druge faze, smanjit će se dotok vode u postojeći kanal i time  će problem izlijevanja oborinskih voda biti riješen.

Za kratko vrijeme, svega tri mjeseca koliko je Grad pod upravom nove vlasti, sanirano je niz manjih, ali ne i po značaju za građane, kritičnih točki i mjesta, na kojima svake veće oborine pričinjaju štetu. Aktualna gradska vlast je, prema riječima gradonačelnice Ane-Marije Petin, sanirala ili izvršila radove na uređenju pojedinih dijelova lokalnih cesta, parkirališta, oborinskih kanala, koje je bivša gradska vlast jednostavno ignorirala, a od velikog su značenja u svakodnevnom životu građana. Prometna površina kod Aut-a, u neposrednoj blizini škole, koju građani koriste kao parkirališni prostor prilikom dovoženja djece u školu, također je sanirana. Uređuje se  i plato od betonskih kocki ispred zgrade NK Papuk, postavljanjem  rabljenih  kocki, kako bi posao bio što jeftiniji, ali kvalitetno izveden. Po završetku radova oborinska voda s platoa slijevat će se u spremnike (bazene) koji služe za navodnjavanje nogometnog igrališta. Sponzor zaštite za bazene, tj. pokrova je tvrtka Phoenix d.o.o. (G.J.)