Objava biračima – raspisivanje prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice

Hrvatski Grb

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

URED DRŽAVNE UPRAVE

U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

 

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o registru birača (”Narodne novine“, broj144/12) Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za opću upravu, daje slijedeću

OBJAVU BIRAČIMA

 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine donijela je .

Odluka je objavljena u „Narodnim novinama” broj 84/17 od  24. kolovoza 2017. godine, a stupila je na snagu 31. kolovoza 2017. godine.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 1. listopada 2017. godine od 07,00 do 19,00 sati.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu, svakim radnim danom, zaključno do srijede, 20. rujna 2017. godine, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Posebno napominjemo da provjeru u registru birača učine oni birači koji su mijenjali podatke bitne za evidenciju registra birača (promjena prezimena, prebivališta, stjecanje punoljetnosti i drugo).

 

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

Popis birača sastavlja se za svake izbore, a sadrži birače koji imaju PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj i VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE.

 

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).

Potvrde za glasovanje izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

URED DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU