OBAVIJEST O NADMETANJU

Grad Orahovica je na temelju članka 86. – 89. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Rekonstrukcija postojeće stambeno-gospodarske u poslovnu zgradu “Centar za posjetitelje“, broj poziva na nadmetanje: 2017/S 0F2-0018505.

Rok za dostavu ponuda je 28. rujna 2017. do 12:00 sati.