Javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluge subvencionirane prehrane redovitim studentima u gradu Orahovici

GrbGradaOrahoviceGrancice

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, objavio je  Javni poziv za iskazivanje interesa  za pružanje usluge subvencionirane prehrane redovitim studentima u Gradu Orahovici, na temelju kojih će se izvršiti odabir budućeg davatelja usluge subvencionirane studentske prehrane.

Javnom pozivu mogu se odazvati  vlasnici ugostiteljskih  objekata, odnosno fizičke osobe/obrtnici / i pravne osobe koje imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost, i koje imaju interes  za organiziranjem prehrane redovitih studenata u gradu Orahovici, sukladno sljedećim kriterijima:

– mogućnost pripremanja obroka dnevno za 90 redovitih studenata (ručak, večera), sukladno normativima i cijeni obroka, pojedinačnih jela i drugih prehrambenih artikala koji su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanju prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13 i 8/14) i  osigurano minimum 30 sjedećih mjesta u restoranu.

Uz pisanu prijavu potrebno je dostaviti:

– ime i prezime ponuditelja, presliku obrtnice, mjesto prebivališta, OIB,

broj telefona/mobitela/e-mail adresu za kontakt (za fizičke osobe-obrtnike);

– naziv društva, adresa sjedišta, OIB, presliku rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštene osobe, broj telefona/mobitela/e-mail adresu za kontakt;

– obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u;

– dokaz o ispunjavanju uvjeta za ugostiteljski objekt iz skupine „restoran” sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „restorani”,“barovi”,“catering objekti” i „objekti jednostavnih usluga” (Narodne novine, broj 82/07,82/09,75/12,69/13 i 150/14);

– informacije o bonitetu Bon -1;

– podatke o solventnosti poslovnog subjekta Bon – 2;

– potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Orahovica

o uredno podmirenim obvezama o tome da na dan izdavanja potvrde nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava (za fizičke i pravne osobe);

– plan organiziranja studentske prehrane

– podatke o broju zaposlenog osoblja u ugostiteljskom objektu (kuhari, konobari, pomoćno osoblje);

– ime i prezime osobe zadužene za organizaciju (osoba za kontakt).

Ponude se dostavljaju na adresu: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ured za studente u Orahovici, Put Hrvatskih branitelja 1, 33515 Orahovica, s naznakom „Za javni poziv – prehrana studenata – ne otvarati”.

Javni poziv otvoren je zaključno do 22.09.2017. godine i objavljen je u Glasu Slavonije 07.rujna 2017. godine.

Ponude pristigle nakon isteka roka predviđenog javnim pozivom kao i nepotpune ponude, neće se razmatrati. Ponude fizičkih i pravnih osoba, koje su po bilo kojoj osnovi dužnici javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, bit će isključene iz daljnjeg postupka.

Izbor davatelja usluge subvencionirane studentske prehrane redovitih studenata u gradu Orahovici, obaviti će Nacionalno povjerenstvo za kontrolu prehrane nakon razmatranja svih pristiglih ponuda i obilaska svih objekata, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni.

Javni poziv možete pogledati na poveznici ispod:

http://www.javnanadmetanja.com/freetext.php?id=743794&&page=11&s=21a5558522ff5b43f9d679cd12534de3