U Centru za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Orahovici održan je sastanak na temu financiranja dijela troškova ekskurzija od strane županija

CrveniKriz2017 07 01 005

U Centru za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Orahovici održan je sastanak na kojemu su nazočili Marlena Brstilo-Čičković, Upraviteljica Centra za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Osijek, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijek Denis Ćosić, ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marko Đukić, Mato Arlović član Savjeta za razvoj Gradskog društva Crvenog križa Osijek, župan Varaždinske županije Radimir Čačić, Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske i počasni član osječkog Crvenog križa i orahovačka gradonačelnica Ana – Marija Petin.

Prije samog sastanka gradonačelnica Petin je s ravnateljem Denisom Ćosićem obišla kompleks gdje je ravnatelj objasnio princip rada kompleksa, broj smještajnih jedinica i sve dodatne sadržaje.

Tema sastanka bila je suradnja Gradskog društva crvenog križa Osijek (GDCK Osijek)sa školama iz cijele Hrvatske pa tako i iz Varaždinske županije u organizaciji Škole u prirodi i obuke neplivača u Orahovici.

– „U toj suradnji GDCK Osijek kontinuirano je realiziralo i socijalnu komponentu kroz koju su djeca trećih i četvrtih razreda imala najniže cijene u odnosu na broj dana te najsadržajniji program uz omogućavanje da u Školu u prirodi i obuku neplivača dolaze sva djeca bez obzira na njihov socijalni status. Iz dosadašnje suradnje sa mnogim školama iz cijele Hrvatske znamo da niti jedna škola nije imala primjedbi na kompletan program uključujući funkcionalnost objekata, smještaj i prehranu.“ – objasnio je nazočnima Marko Đukić.

Ravnatelj Ćosić je rekao kako je Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, koji je donesen 2014. i 2015. godine, predviđeno da u slučaju sufinanciranja Škole u prirodi i obuke neplivača od strane osnivača škola (jedinice lokalne i regionalne samouprave) nije nužno objavljivati javni poziv za ponude već crveni križ termine dogovara izravno s sa školama, prezentira program na roditeljskim sastancima te s roditeljima zaključuje ugovore, kao i ugovor sa školom za organizaciju Škole u prirodi.

Cilj ovog projektnog financiranja je da se minimalnim sredstvima osnivača škola (oko 5.000,00 kn za 2017. godinu), koja uloži osnivač škola, osigura da sva djeca iz socijalno ugroženih obitelji imaju mogućnost sudjelovanja u programu, bez naknade, te se osigurava smještaj i prehrana učitelja u pratnji.

– „Iz našeg se iskustva pokazalo da su ponude Crvenog križa najniže i najkompetentnije u pogledu kvalitete i smještaja, broja dana te brige koja se posvećuje djeci, a važno je napomenuti da uz cijenu koja je kroz sve javne pozive bila najniža u odnosu na druge ponuđače, crveni križ osigurava profesionalnog učitelja plivanja, voditelja Škole u prirodi te za svaku smjenu po četiri studenta apsolventa s Fakulteta odgojno-obrazovnih znanosti kao pomoć u pratnji djece.“ – rekao je ravnatelj Ćosić.

Orahovačka gradonačelnica Ana – Marija Petin nadovezala se kako zna da su cijene Crvenog križa najniže, a kvaliteti ove, možemo reći ekskurzije, doprinosi i mnoštvo sadržaja koji djeca mogu vidjeti u Orahovici, ali i u cijeloj Slavoniji gdje se može vidjeti mnoštvo povijesnih i kulturnih znamenitosti, dok ekskurzije za djecu na more preko različitih agencija većinom nude samo kupanje, tako da je ponuda Crvenog križa vrlo povoljna i privlačna za sve škole diljem Hrvatske. (T.P.)

{gallery}SlikeGodina2017/CrveniKriz2017-07-01{/gallery}