POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

GrbGradaOrahoviceGrancice

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje

POZIV NA

PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) kandidata

koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom za prijam u službu

na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice,

na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove

I

            Zamjenica pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove  – jedan izvršitelj/izvršiteljica. Oglas je objavljen na Oglasnoj ploči grada Orahovice i kod nadležne službe za zapošljavanje u Orahovici, dana 16. svibnja 2017. godine.

II

            Povjerenstvo je utvrdilo da na provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) može pristupiti 7 kandidata, koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz Oglasa, i to:

  1. Slađana Živković iz Orahovice, Matije Gupca 40
  2. Robert Terfaloga iz Virovitice, Trg kralja Tomislava 2
  3. Sanja Ružić iz Đurđenovca, Kralja P. Krešimira IV br. 5
  4. Sanja Poljak iz Bokšića, Šidska 17
  5. Zvonko Rakhel iz Virovitice, Pejačevićeva 4
  6. Stjepan Batorek iz Virovitice, Trg dr. Ante Starčevića 6
  7. Mateja Kelemen iz Slatine, Dobriše Cesarića 5

III

            Pisano testiranje će se obaviti dana 27. lipnja 2017. godine u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 8:00 sati. Pisani test sastojati će se od 20 pitanja, koja će obuhvatiti sva područja testiranja s pravnim izvorima, a za svaki dio provjere znanja i sposobnosti (posebno za pisano testiranje, posebno za praktični rad na računalu, posebno za intervju) kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

            Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

            Ostale obavijesti vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u Uputama i obavijestima kandidatima prethodno objavljenim na Internet stranici grada Orahovice: www.orahovica.hr.

            Ako kandidat u naznačenom terminu ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

IV

            O rezultatima pisanog testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istoga dana, 27. lipnja 2017. godine u 10:00 sati u prostoru Male gradske vijećnice Orahovica, nakon čega će se s kandidatom provesti provjera znanja rada na računalu i intervju, ukoliko je kandidat na pisanom testiranju ostvario najmanje 50% bodova.

V

            Ovaj Poziv objavljuje se na Internet stranici grada Orahovice i na Oglasnoj ploči grada Orahovice.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-01/17-01/02

URBROJ: 2189/12-02/03-17-8

Orahovica, 12. lipnja 2017.                                                              

Predsjednica

Emica Parašilova

 

Dokument možete pogledati ovdje:

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.pdf