Pismo i poruka mladih volontera u Orahovici

CK Volonteri001

Možda ste se pitali tko su ovi mladi ljudi što pričaju engleski i koji se tu i tamo pojave u Orahovici…

Želimo vam objasniti što radimo ovdje te vas možda potaknuti i ohrabriti da isprobate slična iskustva i da se pri tom zaljubite u neku od naših zemalja, baš kao što smo se mi zaljubili u vašu. Ovdje smo radi seminara povezanog s našom volonterskom službom u Hrvatskoj.

Došli smo volontirati u različite organizacije u hrvatskoj, ali ono što nas povezuje jest da smo svi volonteri EVS-a. Što je EVS? Europska volonterska služba (EVS) dio je ERASMUS + programa Europske unije koji predstavlja mobilnost mladih kroz različite međunarodne aktivnosti kao što su razmjene mladih, dobrovoljne službe, inicijative mladih i osposobljavanje mladih radnika. EVS daje mogućnost mladim ljudima, između 18 i 30 godina, da volontiraju u drugoj zemlji čak i do dvanaest mjeseci. Područja volontiranja mogu biti u društvenom, kulturnom, ekološkom ili sportskom sektoru, a troškovi života volonterima su pokriveni. Projekti poput ovog su jedinstvena prilika koja se možda pruža samo jednom u životu, a može vas promijeniti na način na koji nikada niste niti sanjali! Volontiranjem u drugoj zemlji, pomažete drugima da savladaju nove vještine, da dožive različite kulture i izgrade nova, važna prijateljstva. Jedino što vam potrebno je napraviti jedan korak više – počnite sada i provjerite web stranicu za više informacija. Možete jednostavno pretražiti postojeće slobodna radna mjesta, a nove ponude se objavljuju gotovo svakodnevno.

Hvala što ste nas smjestili u Orahovici i vidimo se negdje u Europi!

http://europa.eu/youth/volunteering_en

Ukratko o nama:

Tko? Ethel, 20, Estonija. Gdje? Ozalj. Zašto si volonter? Želim postati samostalnija.

Tko? Marco, 25, Italija. Gdje? Labin. Zašto si volonter? Želim bolje upoznati Europu.

Tko? Andrea, 29, Slovačka. Gdje? Zagreb. Zašto si volonter? Želim istražiti nove mogućnosti.

Tko? Maša, 27, Slovenija. Gdje? Labin. Zašto si volonter? Želim biti više uključen.

Tko? Sigita, 24, Latvija. Gdje? Zagreb. Zašto si volonter? Da bi otkrila nove stvari o sebi i oko sebe.

Tko? Viktoria, 24, Poljska. Gdje? Murter. Zašto si volonter? Da raširim svoja krila.

Tko? Olgica, 27, Makedonija. Gdje? Zagreb. Zašto si volonter? Da bih naučila nove stvari i stekla nova iskustva.

Tko? Vlad, 20, Rumunjska. Gdje? Zagreb. Zašto si volonter? Da razvijem svoje vještine.

Tko? Rahal, 28, Francuska. Gdje? Vukovar. Zašto si volonter? Da poboljšam engleski.

Tko? Roberto, 25, Španjolska. Gdje? Labin. Zašto si volonter? Da bih postao otvoreniji za nove stvari.

Tko? Olga, 24, Estonija. Gdje? Ozalj. Zašto si volonter? Želim povećati svoje šanse za zaposlenje u nevladinoj organizaciji.

Tko? Cian, 24, Finska. Gdje? Zagreb. Zašto si volonter? Da izađem iz svojih granica.

Tko? Tracy, 23, Francuska. Gdje? Split. Zašto si volonter? Da živim avanturu.

Engleska verzija:

LETTER FROM VOLUNTEERS IN ORAHOVICA

You may have been wondering who are these English speaking youngsters showing every now and then in Orahovica. We want to explain to you what we are doing in here and encourage you to try similar experience and you may fall in love in one of our countries just like we already did in yours. We came here for the training connected to our volunteering service here in Croatia.

We have different backgrounds volunteer for different Croatian organizations, but what connect us is that we are all EVS volunteers. What is EVS? The European Voluntary Service (EVS) is part of ERASMUS+, the European Union programme that stands for the mobility of youngsters through different international activities such as youth exchanges, voluntary services, youth initiatives and training of youth workers. EVS gives young people between 18 and 30 years old the opportunity to volunteer up to twelve months in another country. Fields of volunteering can be in social, cultural, environmental or sports sector and the funding to cover the volunteer’s costs are provided. Project like this can be one in a lifetime opportunity and can change you in the ways you would never dream of! By volunteering in another country, you help others and learn new skills, experience different cultures and build new, important friendships. The only thing you need is to make an extra step- start now and check the webpage for more information. You can easily search for the current vacancies available. New offers are posted almost every day.

Thank you for hosting us in Orahovica and see you somewhere in Europe!

http://europa.eu/youth/volunteering_en

Briefly about us:

Who? Ethel, 20, Estonia. Where? Ozalj. Why are you a volunteer? To become more independent

Who? Marco, 25, Italy. Where? Labin. Why are you a volunteer? I want to get to know Europe better.

Who? Andrea, 29, Slovakia. Where? Zagreb. Why are you a volunteer? To find new opportunities.

Who? Maša, 27, Slovenia. Where? Labin. Why are you a volunteer? To be more involved.

Who? Sigita, 24, Latvia. Where? Zagreb. Why are you a volunteer? To discover new things inside and around me.

Who? Viktoria, 24, Poland. Where? Murter. Why are you a volunteer? To spread my wings.

Who? Olgica, 27, Macedonia. Where? Zagreb. Why are you a volunteer? To learn new things and get new experiences.

Who? Vlad, 20, Romania. Where? Zagreb. Why are you a volunteer? To develop my skills.

Who? Rahal, 28, France. Where? Vukovar. Why are you a volunteer? To improve my English.

Who? Roberto, 25, Spain. Where? Labin. Why are you a volunteer? To become more open minded.

Who? Olga, 24, Estonia. Where? Ozalj. Why are you a volunteer? To increase my employability in NGO.

Who? Cian, 24, Finland. Where? Zagreb. Why are you a volunteer? To go out from my mind frontier.

Who? Tracy, 23, France. Where? Split. Why are you a volunteer? To live an adventure.