Obavijest GIP-a, e-mail Gradskog izbornog povjerenstva

Izbori2017

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice izvještava sve zainteresirane da elektronska pošta povjerenstva glasi:

gip.orahovica@izbori.hr