Održana izvještajna skupština MO Centar

2017 01 04 MO Centar003

Održana je godišnja izvještajna sjednica vijeća Mjesnog odbora „Centar“ u prostoru Hotela Ružica grad u Orahovici. Nazočni su bili vijećnici Sandro Pačarić, Dušan Brstilo, Andrea Golubić, Predrag Egner, Martina Šega, Goran Smiljanić, Pavao Ramić, Antun Grabovac, Vladimir Bunoza, Darko Pigler, Ivica Inhof, Martina Šega i Alan Grgić, a gost je bio predsjednik vijeća grada Orahovice Ivica Podboj.

Predsjednik Sandro Pačarić je pozdravio nazočne te je nakon provjeravanja brojnog stanja gdje je utvrđeno da je nazočnih 7 od 9 vijećnika sa pravom glasa, predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

U nastavku rada usvojena su izvješća, planovi i odluke. Izvješće o radu za 2016 godinu podnio je Alan Grgić koji je iznio i zbirno izvješće za proteklo četverogodišnje razdoblje. Financijsko izvješće podnio je rizničar Vladimir Bunoza.

Plan rada i financijski plan za 2017. godinu predložio je Sandro Pačarić te su nakon usvajanja istih bivši i novo izabrani predsjednik Alan Grgić i Sandro Pačarić.

Nazočnima su se prigodnim riječima obratio gost Predsjednik gradskog vijeća Ivica podboj, te izrazio zadovoljstvo sa dosadašnjim radom i poželio uspjeh budućem sazivu V.M.O. Centar.

 

{gallery}SlikeGodina2017/MO-Centar01-2017{/gallery}