Mjesna samouprava

Na području grada Orahovice osnovano je 11 mjesnih odbora kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na području grada Orahovice mjesni odbori su:

 

MO “CENTAR”
Predsjednik Sandro Pačarić Antuna Mihanovića 1 Orahovica 091 5596 784  
Potpredsjednik Dušan Brstilo Ivana Zajca 9a Orahovica 099 2287 222 099 4102-099
MO “CRKVARI”
Predsjednik Tomislav Rukavina Crkvari 21 Crkvari 098 1981 439  
Potpredsjednik Marin Pejčević Crkvari 34 Crkvari 091 947 7744  
MO “DOLCI”
Predsjednik Danijela Kordoš Dolci 21 Dolci 091 7614 480 033 493 274
Potpredsjednik Franjo Zeman Dolci 2 Dolci    
MO “DOLJANI”
Predsjednik Zvonko Borda Dalmatinska 39 Orahovica 099 8344 596  
Potpredsjednik Tomislav Bušljeta Bijeljevina 18 Orahovica    
MO “DONJA PIŠTANA”
Predsjednik Mario Kolar Radićev odvojak 21 Donja Pištana 091 3224 219  
Potpredsjednik Mario Hajba Riječna ulica 18 Donja Pištana 091 251 9368  
MO “DUZLUK”
Predsjednik Stevo Jovanović Ružićina ulica 25 Duzluk 092 290 9896  
Potpredsjednik Đuro Ustruha Omladinska 4 Duzluk 099 7545 269  
MO “MERKUR
Predsjednik Vlado Karakaš Kralja Zvonimira 39 Orahovica 033 673 958 091 4779-013
Potpredsjednik Dario Lukić Kralja Zvonimira 116 Orahovica    
MO “NOVA JOŠAVA”
Predsjednik Ivan Prša Vinogradska 16 Nova Jošava 099 8575 162  
Potpredsjednik Mirko Radačić Vinogradska 4 Nova Jošava 033 673 058  
MO “RAJČULA”
Predsjednik Tomislav Petrušić Riječani 45 Orahovica 033 673 870 095 909 5068
Potpredsjednik Ana Kukuruzović Boljkovac Riječani 1 Orahovica 099 3172 222  
MO “STARA JOŠAVA”
Predsjednik Ivica Udovčić Stara Jošava 5 Stara Jošava 098 697 052  
Potpredsjednik Saša Smodiš Stara Jošava 54 Stara Jošava 091 7907 963  
MO “TONČEKOVAC”
Predsjednik Željko Borić Matije Gupca 61a Orahovica 098 1918 157  
Potpredsjednik Snježana Hornung Matije Gupca 43 Orahovica 099 7854 000