Pravna klinika „Osijek PRO BONO“ uskoro u Orahovici

klinika11 201600001

Predstavnici Pravne klinike „Osijek PRO BONO“ susreli su se u petak, 11. studenog 2016. godine sa gradonačelnikom Josipom Nemecom u vezi dogovora dolaska studenata Pravne klinike u Orahovicu krajem tekućeg mjeseca, koji im je dao punu podršku u njihovom radu.

Tako će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku, pod nadzorom stručnih mentora, tijekom narednog razdoblja u Orahovici građanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vidu opće pravne informacije i pravne pomoći za mirno rješavanje sporova. Prvi susret studenata Pravne klinike „Osijek PRO BONO“ i građana predviđa se krajem mjeseca studenog ove godine, a o točnoj lokaciji i vremenu dolaska i dežurstva Pravne klinike građani će biti pravovremeno obaviješteni.