Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Na temelju čl. 96 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice (Sl. glasnik Grada Orahovice 5/16), Jedinstveni upravni odjel objevljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice:

 

2016-11-21 Javna rasprava_II_PPUGOR_POZIV.pdf