U Kokoćaku održan zbor mještana

kokoćak10 201600006

U četvrtak, 27. listopada 2016. godine, u Kokoćaku je održan zbor mještana kojem su prisustvovali zamjenik županice VPŽ Igor Pavković i gradonačelnik Josip Nemec. Zbor mještana sazvan je zbog rješavanja problematike kanala koji kod svake veće kiše poplavi makadamsku cestu, odnosno ulicu u kojoj je većina naseljenih kuća te zbog neodržavanja groblja. Zajedno sa mještanima gradonačelnik i zamjenik županice VPŽ obišli su problematični kanal te su saslušali mnoge probleme s kojima se mještani Kokoćaka susreću, kao što je ne postojanje javne rasvjete i ne čišćenje snijega u ulici Milana Puhanića.

Mještani su u razgovoru sa gradonačelnikom i zamjenikom županice pronašli rješenje za dio svojih problema. S obzirom da Mjesni odbor Donja Pištana na svom području ima čak tri groblja koja bi trebao održavati, dogovoreno je da će Grad snositi troškove izrade katastra groblja u Kokoćaku te će ga se dati na upravljanje poduzeću Papuk d.o.o. , a riješiti će se i problem čišćenja snijega, dok će problem kanala pričekati dok se ne iznađe odgovarajuće rješenje te će ga se privremeno nasipati kamenom.

{gallery}SlikeGodina2016/Kokocak10-2016{/gallery}