Središte Orahovice postaje veliko gradilište

RadoviTrg2016 10 010

Kao što smo početkom listopada s obaviješću  građanima i stanarima Ulice kralja Zvonimira na potezu od kružnoga toka do zgrade „Konzuma“, nagovijestili početak opsežnih radova rekonstrukcije staza i zelenih površina, isti su u fazi pripremnih i zemljanih radova. Nekadašnje asfaltirane staze, zelene površine i parkirališta uz jugoistočnu stranu ulice, u potpunosti se ruše, kako bi se uredila jedinstvena pješačka zona i komunikacija u funkciji budućeg glavnog gradskog trga:  površina od 1.250 m2 staza i 850 m2 zelene infrastrukture.
Završna hodna ploha staza biti će betonski opločnjaci, uz prethodnu zamjenu kompletne konstrukcije, odnosno, donjeg i gornjeg nosivog sloja tampona, što će osigurati potrebnu nosivost za interventna vozila i dostavu, obzirom da je projektirana širina staza od min 3 m do čak 9,5 m. Tijekom pripremnih radova iskopa zemlje i postojećeg tampona, problem izvoditelju zadaju, možemo slobodno reći, brojna otkrića ispod površine, koja su uzrok i odluci o rušenju svih postojećih stabala. Naime, nakon skidanja humusa i asfalta staza, ispostavilo se da je ispod cijele zone obuhvata radova nekoliko slojeva betona, kamena, opeke, pa čak i podrumskih prostorija zatrpanih u jednom dijelu, brojna betonska okna i zidani bunar, što je usporilo radove, ali dovelo u pitanje i opstanak postojeće vegetacije. Iako je projektom planirano zadržati većinu stabala (borovi, lipa, srebrne smreke), nakon iskopa trase novih pješačkih staza, na zahtjev i poziv izvoditelja radova, izvršen je pregled na licu mjesta. Korijenje  svih stabala bilo je zapanjujuće plitko (kasnijim vađenjem vidljivo je da je u njima isprepletena puna opeka, kamen i šuta), i raslo je u širinu u koncentričnim krugovima oko debla, što je oslabilo statiku stabla, a dodatnim presijecanjem rubnog korijenja radi prolaska staze, drveće je postalo ozbiljna prijetnja ne samo za vrijeme radova nego i nakon završetka. No zelena površina između novih pješačkih komunikacija i staroga sata koji se zadržava, ponovno će obilovati raznovrsnom vegetacijom, za što je projektom predviđena sadnja i novog drveća. (I.S.)

 

{gallery}SlikeGodina2016/RadoviTrg-2016-10{/gallery}