OBJAVA BIRAČIMA – raspisivanje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Hrvatski Grb Manji

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

URED DRŽAVNE UPRAVE

U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

 

KLASA: 013-02/16-05/27

UR.BROJ: 2189-03/06-16-2

 

Virovitica, 03. listopada 2016. godine

 

                Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o registru birača (”Narodne novine“, broj144/12) Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za opću upravu, daje slijedeću

 

OBJAVU BIRAČIMA

 

                Gradsko vijeće grada Orahovice na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Orahovice.

                Odluka je objavljena u „Službenom glasniku” grada Orahovice broj 6 od 29. rujna 2016. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“.

                Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 20. studenoga 2016. godine od 07,00 do 19,00 sati.

                Temeljem članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Službi za opću upravu Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji svakim radnim danom, zaključno do srijede, 09. studenoga 2016. godine, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

               

Posebno napominjemo da provjeru u registru birača učine oni birači koji su mijenjali podatke bitne za evidenciju registra birača (promjena prezimena, prebivališta, stjecanje punoljetnosti i drugo).

                Na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

Popis birača sastavlja se za svake izbore, a sadrži birače koji imaju PREBIVALIŠTE u Republici Hrvatskoj i VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).

Potvrde za glasovanje izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU