Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Žervanjska

vpz grb

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu  okoliša u Virovitičko – podravskoj županiji, na temelju čl. 13. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Žervanjska“ na području Grada Orahovice, koji se vodi po zahtjevu nositelja zahvata tvrtke Radlovac d.d. (OIB: 19862947689), Trg pl. Mihalovića 12, 33 515 Orahovica, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

 

Javna rasprava  u postupku procjene utjecaja na okolis – Zervanjska.pdf