Saziv 28. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-16-28

Orahovica, 21. rujna 2016.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

– GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

                 Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

28. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 28. rujna 2016. godine (srijeda) s početkom u 19,30 sati Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Usvajanje Zapisnika s 26. i 27. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine (Izvjestitelj:     Gradonačelnik),

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Orahovice za 2016. godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

5. Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama   kojima upravlja grad Orahovica i nekretninama u vlasništvu grada Orahovice (Izvjestitelj: Marko Bošnjak),

– 2 –

6. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u gradu Orahovici (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

8. Odluka o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima mase iznad 7,5 tona Stolariji „Vanek“, Kralja Zvonimira 67, Orahovica (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac).

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj