Kreće isplata pomoći za podmirenje troškova ogrijeva

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini („Narodne novine“ 33/16.) utvrđen je minimalni financijski standard izdataka troškova ogrijeva istim korisnicima koji za Virovitičko-podravsku županiju iznosi 1.520.000,00 kn.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije zaprimio je zahtjeve za 67 korisnika s područja grada Orahovice te utvrdio da svih 67 korisnika ispunjavaju uvjete za priznanje prava na podmirenje troškova ogrijeva te su sukladno broju izdanih pozitivnih rješenja osigurana su sredstva u iznosu od 58.901,04 kn.

Isplata sredstava započeti će u utorak, 13. rujna 2016. godine u Gradskoj upravi, 1. kat, soba br. 1 (blagajna). Korisnicima će se isplatiti financijska sredstva za podmirenje troškova stanovanja za grijanje na drva u iznosu od 879,12 kn. (T.P.)